среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ploty Winylowe na plot i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie poza wyjątkowymi przypadkami.

Stawianie balustrady plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem kilku wypadków.

Ogrodzenie Winylowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balustrady Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji a także proponowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ploty plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy projektowane sztachetki plastikowe na plot i furtkę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W sytuacji jak projektowane ogrodzenia plastikowe na plot i bramkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий